Приложни изкуства

Да творим!!!
Приложни изкуства

Да творим!!!

Да творим!!! Приложните изкуства развиват креативното мислене, въображението, творческо начало и нестандартни страни на характера. Сръчността и вкуса към красивото